parallax background

Alzheimer Hastalığı

Empotans (İktidarsızlık)
13 Aralık 2017
Fobiler
13 Aralık 2017

Alzheimer HastalığıGünümüzde tüm Batı toplumlarında olduğu gibi ülkemizde de ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşlı grubun genel nufus içindeki oranı giderek artış göstermektedir.buna bağlı olarak yaşlılıkta görülen tıbbi ve psikiyatrik hastalıkların yaygınlığında da artış olmaktadır.Ancak demansın yaşlanma sürecinin doğal ve kaçınılmaz bir yönü olmadığını belirtmek gerekir.

Birçok farklı hastalık demansa neden olmaktadır .Demansın yaygınlığı yaşla birlikte artmaktadır. 65 yaşında veya daha yaşlı grupta orta derecede veya ağır demansın yaygınlığı % 5 ‘tir. Demansın çeşitli nedenleri olabilir ama en sık Alzheimer tipi demans görülmektedir. En sık 2. neden ise vasküler tip demanstır. Parkinson hastalığı, vitamin eksikleri( öz. B1, B12 ve folik asit), kafa travmaları ve enfeksiyon hastalıkları sırasında da ortaya çıkabilir .Alzheimer tipi demans kadınlarda, vasküler tip ise erkeklerde daha sık görülmektedir

Tüm demansların en azından yarısını Alzheimer Hastalığı oluşturur. Alzheimer hastalığında hastalığın başlangıç zamanı kesin olarak belirlenemez .Hastanın kendisi ve yakınları hastalığın kesin olarak ne zaman başladığı hakkında bilgi veremezler.

Hastalığın ilk evresinde hastalarda ılımlı düzeyde unutkanlık vardır ve kişiler çoğunlukla hafıza bozukluğundan yakınırlar. Hastalar yeni tanıştıkları kişilerin isimlerini ,bazı telefon numaralarını unuturlar. Hastalar kaygılı bir görünüm verebilir, fakat muayene sırasında hafıza bozukluğuna ilişkin veriler saptanmadığı gibi herhangi bir sosyal veya mesleksel sorunları da bulunmaz. Hafıza sorunları ilerleyici nitelikte olmazsa ,yaşlı hastadaki bu tür şikayetleri tanımlamak için sıklıkla ‘ yaşa bağlı hafıza bozukluğu ‘ adı kullanılır.

Hafıza bozukluğunun biraz daha ilerlemesi sonucu sosyal ilişkilerde ve mesleki becerilerde azalma ortaya çıkar. Hastalar konsantrasyon güçlüğünden yakınır , kelimeleri ve isimleri bulmakta güçlük çekerler. Yakınları ve çalışma arkadaşları da hastanın performansının görece bozulduğunu fark ederler. Bazı hastalarda ilk evrelerde konuşma bozuklukları belirgin olabilir. Daha sonraları ise hastalar yeterinca iyi tanımadıkları yerlere seyahat ettiklerinde kaybolabilirler. İlk dönemde hastalar hafıza bozukluğunun fakında oldukları için çoğu zaman böyle bir duruma bunaltı(anksiyete) yada çökkünlük( depresyon) oluşumu ile tepki gösterirler. Kısa bir süre sonra da kendilerindeki hafıza bozukluğunu inkar etmeye başlarlar. Bu evrede karmaşık mesleksel işlevlerin yerine getirilmesinde bozukluklar ortaya çıkabilir. Ancak bu bu bozukluklar çoğunlukla belirgin değildir ve kolayca saptanamayabilir.

Demansın önde gelen bulgularından biri hafıza( bellek) bozukluğudur. Yeni bilgiler edinme ve öğrenme yeteneği yakın hafızayla ilgilidir .buna karşın çok daha önceden kazanılan bilgilerin uygun yer ve zamanda kullanılabilmesi uzak bellek işlevlerinin normal olması ile sağlanabilir. İlk başlarda yeni olayları ve bilgileri hatırlama bozulur. Oysa çok eski olayların oldukça iyi hatırlandığı gözlenir. Ör: hasta ne zaman ve nerede evlendiğini, çocuklarının ne zaman doğduğunu ,ne zaman askerlik yaptığını oldukça iyi hatirladığı halde 30 dk önce öğle yemeğinde ne yediğini, yeni doğmuş torununun adını hatırlamayabilir. Öncelikle yakın hafıza daha sonra ise uzak hafıza bozukluğu ortaya çıkar.

Hastalık ilerledikçe hastalar tek başlarına seyahat edemezler ve kişisel harcamalarını idare edemezler. Karmaşık işlerin yapılması mümkün değildir. Muhakeme kusurları da eklenir. Alışverişlerde ve para hesabının denetlenmesinde hastanın eşi veya bir yakını yardımcı olmalıdır. Hastalar bu kayıplarından dolayı bazı aktivitelere katılamazlar. Bu da kişinin yavaş yavaş yalnızlaşmasına yol açar.

Hastalık daha da ilerlediğinde hafıza bozukluğu belirginleşir. Artık destek olmaksızın yaşamını tek başına idare edemeyecek duruma gelir. Günlük yaşamdaki önemli olayları ,yakın arkadaşlarının ,hatta aile üyelerinin isimlerini bile unutur. Bu evrede gerçek olmayan düşünceler ve kişik değişikleri ortaya çıkar. Gerçek olmayan bu düşüncelere örneğin malının bakıcısı tarafından çalındığı, eşinin sadakatsızlığı oturduğu evin kendisine ait olmadığı, evde yabancıların yaşadığı veya televizyondaki kişilerin evde olduğu şeklinde olabilir.

Son evrede hastalar tüm kapasitelerini yitirmiş olup ağır bir yıkım söz konusudur. Eşlerini ve yakınlarını tanıyamazlar, kendi isimlerini bile unutmuşlardır. Yemek yeme, yürüme, kendi başına yıkanamadıkları ve tuvalet temizliklerini yapamadığı görülür. Ardından idrar ve dışkı kaçırmaya başlarlar. Hastaların konuşması anlaşılmaz ve boş olup uzun ve dolambaçlı cümleler kurarlar. O ve şey gibi tanımlayıcı olmayan bazı kelimeleri sık sık kullanırlar. Bazısı hiçbir şey konuşmayabilir ya da işittiklerini aynen tekrar ederler.

En son dönemde hasta ileri derecede kilo kaybetmiş olup oldukça bitkin ve düşkündür. Yatalak hale gelebilir. Sürekli yatmaya bağlı olarak akciğer , mesane ve idrar yolu enfeksiyonları gelişimi kolaylaşır. Hastalar çoğunlukla bu enfeksiyonlar nedeniyle kaybedilirler. Hastalığın yaşam süresi 2-20 yıl arasında değişmektir.

Tedavi: bunamalarda ilaç tedavisi çok amaçlı olarak uygulanmaktadır. Bellek işlevlerindeki bozulmayı gidermeye yönelik ilaçlar kullanılabileceği gibi hastalık sürecine etki eden depresyon , anksiyete, düşünce bozuklukları, uyku bozuklukları ve davranış kusurlarına yönelik ilaç uygulaması yapılmaktadır.

 

Soru Sormak İstiyorum

Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

//]]>