parallax background

Bilişsel-Davranışçı Terapiler

Şema Terapi
25 Ocak 2018

Bilişsel-Davranışçı Terapiler

Bireyi oluşturan çeşitli özellikler içinde, ona özgü olanı düşünme ve düşünebilme yeteneğidir. Bilişsel-davranışcı terapilerin gelişimi düşünce sistemiyle duygular-duygulanım arasındaki ilişki zemininde geliştirilmiştir. Çocukluk çağında ve geçmişte gerçekleşen çesitli deneyimler, yaşantılar bazı temel düşünce (şema)ve inanç sistemlerinin oluşmasını sağlar, bu düşünce sisteminde çarpıtılmış, hatalı, işlevsel olmayan olumsuz düşünceler de ortaya çıkabilir. Ortaya çıkanbu düşünceler bireylerin karşılaştıkları her türlü olay ve yaşantıyı anlamlandırma sürecinde tutum, duygu ve davranışların oluşmasında rol oynar, her bireyiçin kendine özgü şekillenir.

Bu terapilerin ana fikri 'Yoğun ve olumsuz duygular, çarpıtılmış olumsuz düşüncelerle bağlantılıdır' savı yer alır.

Bireyin soruna neden olan olumsuz çarpıtılmış düşüncelerinde olumlu yönde değişiklik olduğunda duygu durumu da düzelir, kendini iyi hissetmeye başlar.

Bilişsel terapilerde danışanın şiddetli biçimde inandığı işlevsel olmayan, çarpıtılmış hatalı inançların saptanmasına, bunların birebir incelenerek ve bu inançların danışan tarafından yeniden değerlendirmesine hizmet eder, sonuçta işlevsel olmayan inançların işlevsel olanlarla değiştirilmesi hedeflenir. Danışan kanıta dayalı, gerçekçi düşünmeyi öğretmeye odaklanır.

Kullanıldığı durumlar: Depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, sosyal fobi, okb, insomnia-uyku bozuklukları

 

Soru Sormak İstiyorum

Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

//]]>