parallax background

Empotans (İktidarsızlık)

Depresyon
12 Aralık 2017
Alzheimer Hastalığı
13 Aralık 2017

Empotans (İktidarsızlık)

Erektil yetmezlik ve ereksiyon kusuru gibi terimler çoğu kez birbirleriyle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

Erektil yetmezlik cinsel aktiviteyi tamamlamak için gerekli ereksiyonun oluşmasında veya sürdürülmesinde ortaya çıkan tekrarlayıcı ve inatçı yetersizlik olarak tanımlanabilir.

Cinsel uyarılma bozukluğu olarak tanımlansa da cinsel ilgi ve istek azlığının sonucu olarak da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Tüm erişkin erkek popülasyonun %10-20’nde görülebilmektedir ve bu oran altıncı 10 yıldan sonra belirgin olarak olarak artmaktadır.

Yaşamın herhangi bir diliminde aynı güçlüğü belirli bir süre için yaşamış erkeklerin oranı % 20’lere çıkmaktadır.Yaşamın herhangi bir döneminde benzeri bir güçlükle karşılaşan erkeklerin oranı ise % 70-75’lere ulaşmaktadır.

Bu oranlar erektil yetmezliğin ancak tekrarlayıcı ve inatçı özellikler gösterdiği zaman patolojik kabul edilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Erektil yetmezlik organik kökenli cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülendir.

Farklı oranlardan söz edilmekle birlikte, bugün daha çok kabul edilen görüş ;tıp ve teknolojinin gelişimi ile birlikte ereksiyon kusurlarının daha büyük bir kısmının kökeninde organik nedenlerin saptanabileceğidir.

Erektil yetmezliğin nedeninin psikojen olduğunu belirtmenin güçlüğü öncelikle organik nedenlerin dışlanmasını gerektirmesindendir.

Ayırıcı tanıyı daha da güçleştiren bir başka etken,öykü ve diğer tüm tanı yöntemlerinin(penil doppler USG, görsel cinsel stimülasyon, noktürnal penil tümesans gibi) kullanılmasına karşın ereksiyon kusurlarının % 17’de ayırıcı tanının kesin olarak yapılamamasıdır.

Bazı olgularda organik ve fonksiyonel etkenler birlikte rol oynamakta, bu olgularda organik ya da fonksiyonel etkenler mevcut patolojiyi yalnız başlarına açıklamakta yetersiz kalmakta ancak bir arada açıklayabilmektedir.

Ortaya çıkış ve devamında en önemli psikojen etken performans ile ilgili olumsuz beklenti ve değerlendirmelerdir.Performans,başarıya ilişkin bir kavramdır.

Bireyin performansının yetersiz olacağına ilişkin beklentisi ve yetersiz performans sonucunda ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ile ilgili düşünceleri zaman içinde yoğun anksiyeteye veya cinsellikten tamamen kopmaya kadar gidebilmektedir.

 

Soru Sormak İstiyorum

Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

//]]>