Hakkımda

Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilara Karahan
ÖZGEÇMİŞ1970 yılında Samsun'da doğdum, 1988 yılında Samsun Anadolu Lisesini bitirdim. 1994 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1995-2002 yılları arasında sırasıyla Tokat-Yalova ve İstanbul'da pratisyen hekim olarak çalıştım.

2002-2006 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Psikiyatri Bölümünde uzmanlık eğitimimi tamamladım. Uzmanlık bitirme tezimi "Erken Disfonksiyonel Şemaların Obsesif-Kompulsif Bozukluğu olan Hastalar ve Sağlıklı Kişilerdeki Aktivasyonlarının Karşılaştırması" üzerine hazırladım.

2006-2007 yıllarında Artvin Devlet hastanesinde zorunlu hizmetimi yaptım. 2007 yılında Sağlık Bakanlığının "İntiharı Önleme ve Krize Müdahale Programı"eğitimi aldım. Zorunlu hizmetimden sonra İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaya başladım .

2008-2009 yılları içinde ilgi alanlarıma yönelik olarak bazı eğitim programlarına katıldım. Temel amacı cinsel problemlerin tedavisini bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak olan, bu alan için nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek ve aynı zamanda toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyen Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği‘nin (CETAD) üç aşamalı eğitim modülüne katıldım, Bu süreci Doç.Dr.Cem İncesu ve Uz.Dr Nesrin Yetkin yönetimindeki supervizyon grup eğitimlerimi yaparak tamamladım.

Terapi alanındaki çalışmalarımı, ilgi duyduğum zeminde sürdürebilmek için 2009 yılında Prof.Dr. Hakan Türkçapar’ın yönettiği Bilişsel-Davranışçı Terapiler Temel Eğitimini tamamladım. Bu alandaki diğer bir eğitimim se, bilişsel–davranışçı terapiler alanında çalışmalarını yurtdışında sürdüren Dr. Christine A.Padesky'nin İstanbul‘da yapılan workshop programına katılımı ile gerçekleştirdim.

Uzmanlık dalımdaki ilgi duyduğum alanlar ve diğer alanlar için, yapılan bilimsel çalışmaları takip edebilmek amaçlı yurtiçi ve yurtdışı bir çok kongre ve kursa katıldım. Bilimsel etkinliklere katılımım hali hazırda sürmektedir. Mart 2010 tarihinden sonra devlet hastanesindeki görevimden ayrıldım, Bu tarihten itibaren çalışmalarımı özel alanda devam ettirmekteyim.

2007-2010 yılına kadar Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Arastırma Hastanesi- İst. - Psikiyatri uzmanı olarak calıştım.

Mart- 2010 yılında devletteki görevimden istifa ettim ve özel muayenehanemde psikiyatri uzmanı olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.

ÜYELİKLER

• Türkiye Psikiyatri Derneği • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) • Türk Tabipler Birliği


ALINAN EĞİTİMLER

2008-2009 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği(CETAD) Eğitim Programı I.-II-III modul ve 48 saat süpervizyon eğitimi, İstanbul
2009 Bilişsel- Davranışcı Terapiler Temel Eğitimi, İstanbul
2008 Lohusalık Döneminde Ruhsal Hastalıkların Tedavisi, Antalya
2007 İntiharı Önleme ve Krize Müdahale Programı Sertifikası [Sağlık Bakanlığı, Ankara]
2006 Şema Terapisi Sempozyumu ve Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları, [Şema Terapi Enstitüsü, NY]
2006 Şema Terapi Eğitimi, I.ve II. Modül
2005 İki Uçlu Bozukluk, Çağdaş Tanı ve Sağaltım Kursu, Antalya
2004 – 2005 Dinamik Psikoterapi Kursu, İçgörü psikiyatri merkezi, İstanbul

BİLİMSEL YAYINLAR

Miller-Fisher sendromu: Bickerstaff Ensafaliti ile karışan bir olgu sunumu ; Turk Nöroloji Dergisi, Kasım -Aralık 2004,cilt 10,sayı 6
Anksiyete Bozuklukları Tedavi Yöntemlerinden ilaç ve bilişsel davranışçı terapilerin karşılaştırılması, 2005, Anksiyete Bozuklukları Kongresi (Poster)
Erken Disfonksiyonel Şemaların Obsesif-Kompulsif Bozukluğu olan Hastalar ve Sağlıklı Kişilerdeki Aktivasyonlarının Karşılaştırması - Uzmanlık Tezi, 2006 İstanbul
Early Maladaptive Schemas Activated in Patients with Obsessive –Complusive Disorder /International Journal of Psychiatry in Clinical Practice Volume 12,Issue 4, Jan. 2008

 

//]]>