Kaynakça

1) Temel Psikiyatri, Prof.Dr. Cengiz Güleç – Prof.Dr. Ertuğrul Köroğlu, 1997-Ankara

2) Ruhsal Hastalıklar, Prof.Dr. Nevzat Yüksel, 2001-Ankara

3) Cinsel İşlev  Bozuklukları, Editör Dr. Nesrin Yetkin,Dr. Cem İncesu,Ocak 2001

4) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Prof.Dr. M. Orhan Öztürk, 1997-Ankara

5) Amerikan Psikiyatri Birliği: Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Dördüncü Baskı

6) Dahiliye ve psikiyatri. V, Yrd. Doç. Drr. Şebnem Akbay Prıldar, Okuyan Us Yayınları, 2003

7) Klinik Psikiyatri Dergisi, 4.sayı, 2006

8) Türk Psikiyatri Dizini

Cinsel eğitim tedavi ve araştırma derneği (CLTAD) Cinsel yaşam ve sorunları kitapçığı, 2007

//]]>