parallax background

Obsesif – Kompulsif Bozukluklar

Yaygın Anksiyete (Kaygı ) Bozukluğu
12 Aralık 2017
Sosyal Fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu)
13 Aralık 2017

Obsesif - Kompulsif Bozukluklar

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kimi zaman istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyeteye yol açan yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtü ve düşlemler şeklinde tanımlanan obsesyonlar ve kişinin obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemler olarak tanımlanan kompulsiyonlar ile belirli psikiyatrik bir bozukluktur.

Obsesyon (takıntı) irade dışı gelen, bireyi tedirgin eden, saçma olduğunu bildiği (benliğe yabancı), bilinçli çaba ile kovulamayan, inatçı biçimde yineleyen düşüncelerdir. Kompulsiyon (zorlantı) ise çoğu kez takıntılı düşnceleri kovmak için yapılan irade dışı yineleyen hareketler ve düşüncelerdir.

OKB ile ilgili yapılan çalışmalar dünya genelinde sıklığının % 2-3 olduğunu, (American Psychiatric Association) kadın ve erkek cinsiyet arasında fark olmadığını göstermektedir.

Örneğin: Temiz olduğunu bildiği herhangi bir şeye dokunduğunda elinin kirlendiğini düşünmek takıntı (obsesyon), bunu gidermek için el yıkama zorunluluğu hissetmesi ve bunu defalarca tekrarlayıp yapması ise zorlantıdır (kompulsiyon ). Kişi takıntıların (obsesyonlar) aklına gelmemesi yada zorlantılı (kompulsiyon) hareketleri yapmamak için çok çaba gösterir fakat çaba gösterdikçe istenmeyen düşünceler yine gelir, istenmeyen hareketler tekrar tekrar yapılır, Bu durum kişiyi çok bunaltır.

Takıntılar daha çok bulaşma-kirlilik, şüphelenme, hasta olma, sıra ve düzene koyma, cinsel ve dini içerikli olabilir. Zorlantılı hareketler ise kontrol etme, yıkama, sayma, soru sorma, biriktirme-atamama olarak kendini gösterir.

Takıntılı hastalarda dikkati çeken başka bir bulgu ise tereddüt ve kararsızlıktır. Sanki her düşüncenin bir olumlu, bir olumsuz yanı vardır. Bir şeyi kuralına göre yaptım mı yapmadım mı, düşündüm mü düşünmedim mi, yapsam mı yapmasam mı kararsızlıkları içinde hasta ileri derecede bunalır ve çevresindekileri ileri derecede sıkar.

Bu belirtiler bazen o kadar ağırlaşabilir ki hasta günün büyük bir kısmını artık kalıplaşmış, törensel (rituel) nitelik kazanmış hareketleri yinelemekle geçirir. Başka bir iş yapamaz olur ve ağır bunaltı belirtileri içinde kalan hasta derin acı çeker, yaşamı felce uğrar. Çok sayıda araştırma obsesif kompulsif belirtilerin tedavisinde ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapinin etkinliğini desteklemektedir.

 

Soru Sormak İstiyorum

Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

//]]>