parallax background

Psikosomatik Hastalıklar

Erişkin Tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
25 Ocak 2018
Tiroid ve Psikiyatri
13 Aralık 2017

Psikosomatik Hastalıklar

Hastalığın oluşumunda veya alevlenip gerilemesinde ruhsal faktörlerin önemli derecede rol oynadığı kabul edilen bazı organik bozukluklar ya da fizyopatolojik mekanizmalarla açıklanabilen bozukluklardır. Kronik ve ağır bir stresin birçok somatik hastalığın hastalığın gelişmesine önemli bir etken olduğu konusu üzerinde birleşilmektedir. Stres genetik organ yatkınlığıyla birlikte,birtakım kişilerde psikosomatik hastalıklara zemin hazırladığı ileri sürülmektedir. Aleksitimik (kendi duygularının farkında olmayan) kişilerin hayal dünyaları zayıf, duygusal çatışmalarının bilincinde değillerdir, psikosomatik hastalıklar bu kişiler için biriken gerginliğin (stres) dışarı çıkarma yolu olma işlevini gördüğü kabul edilen yaygın bir görüştür. Deneysel kanıtlar bu kuramı desteklemektedir. Yine çalışmalarda stres, immun sistem ve psişik durumla ilgili etkileşimlerin olduğu ve psikosomatik mekanizmada bunlarında rol oynadığı yaygın görüşler arasındadır.

Psikosomatik bozukluklar, dokularda yapısal patolojik değişikliklerle belirli bozukluklar (peptik ülser, nörodermatit gibi) ya da fizyopatolojik mekanizmalarla açıklanabilen fizyolojik ve işlevsel değişikliklerle (esansiyel hipertansiyon ve migren gibi) belirli hastalıklardır.

Son yıllarda yapılan araştırmalar astım bronşiale, peptik ülser, romatoid artrit, koroner kalp hastalığı, ülseratif kolit, esansiyel hipertansiyon, norodermatit gibi hastalıklarda, bu hastalığa yatkın kişilik yapılarının önemli olduğu desteklenmiştir.

Çok yeni araştırmalara göre yaşayan organizma hiyerarşik olarak düzenlenmiş alt sistemlerin doğrultusal bir süreç içindeki devamıdır. Bu doğrusal süreç hücreler ve organlardan, bireylere,ailelere ve toplumlara kadar uzanır. Bu sistemin en önemli özelliği değişik alt sistemler arasındaki karşılıklı regülasyondur. Buna göre örneğin kişinin öz saygısında ortaya çıkan bir sorun vücutta herhangi bir organda disregülasyona ve bozukluğa neden olabilir. Psikobiyolojik disregülasyon kavramı, bazı kişilerin neden bazı hastalıklara ve bozukluklara duyarlı olduğunu açıklamaya yardımcı olmaktadır.

Başlangıçta araştırmalara göre 7 tane klasik psikosomatik hastalık olduğu anlaşılmıştır; Bunlar astım bronşial, peptik ülser, romatoid artrit, koroner kalp hastalığı, ülseratif kolit, esansiyel hipertansiyon ve norodermatit‘dir.

Çalışılan görüşler çerçevesinde klasik yedi hastalığın dışında birçok hastalık da psikosomatik olarak ele alınabilir. Örn: hiperventilasyon sendromu, gerilim baş ağrıları, migren, bel ağrıları ve fibromyaljiler, inflamatuar barsak hastalığı, iritable barsak sendromu, şişmanlık, anoreksiye nevroza, hipertiroidizm, psöriazis, alopesi areata, ürtiker, akne, kanser, diabet gibi...

 

Soru Sormak İstiyorum

Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

//]]>