parallax background

Şema Terapi

Erken Boşalma (Prematür Ejekülasyon)
13 Aralık 2017
Bilişsel-Davranışçı Terapiler
24 Ocak 2018

Şema Terapi

Bilişsel- Kognitif terapi kuramındaki Şema( Temel inanç) kavramından yola çıkarak geliştirilen bir terapi seklidir. J. Young ve arkadaşları tarafından 2003 yılında geliştirilmiştir. Şema , anne- baba- temel bakım veren kişiler, geçmişte gerçekleşen deneyimlere bağlı olarak her birey için kendine özgü biçimde şekillenen düşünce kalıpları , temel inançlardır. Şemalar bireylerin karşılaştıkları her türlü olay ve yaşantıyı anlamlandırma sürecinde , duygu , davranış ve tutumların oluşmasında rol oynayan düşünsel temel inanışlardır.

Şema kuramı bireylerin sağlıklı ve uyumlu olabilmesi için temel duygusal ihtiyaçların karşılanması gerektiğini vurgular . Temel duygusal ihtiyaçlar ; diğerlerine güvenli bağlanma , özerklik, yetkinlik, kimlik algısı, duyguların ve ihtiyaçların ifade edilmesi, gerçekçi sınırlar ve kendiliğindenliktir.

Erken dönemde anne-baba/temel bakım veren kişilerle ya da akranlarla gerçekleşen olumsuz yaşantılar ve kişinin temel duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucunda şemalar uyumsuz hale gelmektedir . Erken dönem uyumsuz şemalar değişime dirençli, işlevsel olmayan yönleri nedeniyle bireyleri psikolojik sorunlara yatkın hale getirir. Kişiler arası ilişkiler ve stres veren olaylar yaşandığında bireyin uyumsuz şemaları aktive olarak, duygusal bozuklukların gelişimine ve sürmesine, bireyin kendisi ,diğerleri ve etrafındakı çevrenin nasıl işledği hakkındaki olumsuz algılara ve düşüncelere yol açar. Bireyin kendilik algısını ve kişilerarası ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen ve yasam boyunca sürekli tekrar eden kalıp ve davranranışlara neden olur.

Şema terapı sürecinde, altta yatan uyumsuz şemalar ortaya çıkarılıp, temel duygusal ihtiyaçlar doğrultusunda uygun sınırlar içerisinde danışan kişiye çocuklukta karşılanamamış ihtiyaçlarını sağlamayı hedefleyen sınırlı yeniden ebeveynlik ve bu yol üzerinden ihtiyaçların doyurulması, kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesii yönünde yardım sağlanması ve bireyin semalarının işlevsel olmayan örüntülerine teslim olması ya da onlardan kaçınması yerine "sağlıklı yetişkin" tarafının güçlenmesini hedefler.

Sema terapininin kullanıldıgı sorunlar ;

Anksiyete ( kaygı) boz., Panik Boz. , Sosyal Fobi, Depresyon, Psikosomatık Boz., Bagımlılık ve Kişilik sorunları, İlişki sorunları ( eş,flört, arkadaş, anne-baba-kardes -yakın aile ile yasananlar )

 

Soru Sormak İstiyorum

Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

//]]>