parallax background

Sosyal Fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu)

Obsesif – Kompulsif Bozukluklar
12 Aralık 2017
Depresyon
13 Aralık 2017

Sosyal Fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu)

Sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), kişinin toplumsal ortamlarda mahçup veya rezil olacağı ve başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı, bu konuda belirgin olarak sürekli korku yaşadığı ve bu ortamlardan olabildiğince kaçındığı bir bozukluktur. Bu kişiler başkalarıyla etkileşimde bulunmalarını gerektiren ya da bir eylemi başkalarının yanında yerine getirmeleri gereken durumlardan korkarlar ve bunlardan olabildiğince kaçınmaya çalışırlar. Yaşam boyu görülme sıklığı %15-20 oranındadır.

Sık görülen sosyal fobiler şunlardır: başkalarının önünde konuşamama, başkalarının yanında yemek yiyememe ya da yazı yazamama, genel tuvaletleri kullanamama, söyleşileri başlatma ve sürdürememe, karşı cinsle flört edememe, üstleriyle konuşmama, küçük topluluk ve partilere girememe gibi.

Sosyal fobisi olan kişiler korku duydukları toplumsal durumlarda hemen her zaman sıkıntı (anksiyete) belirtileri (nefes alamama, çarpıntı, ellerde–vucutta titreme, sindirim sistemi ile ilgili şikayetler, ishal, kas gerginliği, yüz kızarması) yaşarlar, hatta ağır olgularda panik atakları gelişebilir. Eleştirilmeye, olumsuz biçimde değerlendirilmeye, reddedilmeye karşı aşırı duyarlılık, haklarını savunmada güçlük çekme ve benlik saygısında düşüklük olan bu kişilerde kızarma, çarpıntı, terleme ve titreme gibi fiziksel belirtiler yaşarlar. Bu kişiler toplumsal durumlarda yaşadıkları sıkıntıyı diğer insanların anlayacağından ve komik duruma düşüp başkalarının kendileriyle ilgili olarak ‘gergin,zayıf, aptal, zavallı’ gibi yargılarda bulunacağından korkarlar. Çeşitli sosyal durumlarda mahçup olma ve ya rezil olma korkusu yaşarlar. Başkalarının eleştirileri karşısında ciddi korkular gelişebilir. Yaklaşmakta olan toplumsal ya da başkalarının katılımının olacağı durumlarda çok önceden başlayan belirgin bir beklenti anksiyetesi (sıkıntı) ortaya çıkar.

Ülkemizde tipik sosyal fobi türünde olmasa bile topluluğa girme, toplulukta konuşma, toplulukta özgür davranabilme konularında değişik derecelerde çekingenlik oldukça sık görülen bir durumdur. Bunların büyük bir kısmı hastalık düzeyinde bir rahatsızlık olarak ele alınmaz. Fakat kişinin ilişkilerinde ve iş hayatında bozulmalara neden olmaya başlarsa bozukluk tanısı konarak tedaviye alınır.

 

Soru Sormak İstiyorum

Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

//]]>