parallax background

Tiroid ve Psikiyatri

Psikosomatik Hastalıklar
13 Aralık 2017
Vajinismus
13 Aralık 2017

Tiroid ve Psikiyatri

Hipotiroidi tiroid bezinin en sık görülen bozukluğudur. Özellikle iyot eksikliği olan bölgelerde yaygın olarak görülmektedir. Tiroid hormonu eksikliği mevcuttur. Tiroid hormonları beyin fonksiyonları ve ruhsal durumla yakın ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda hipotiroidide psikiyatrik belirtilerin sık görüldüğü bildirilmektedir. Anormal tiroid hormon seviyelerinin duygudurumu etkileyebildiği ve duygudurum bozukluklarının gidişine etkisi olduğu bildirilmiştir. Hipotiroidide başlıca isteksizlik, unutkanlık, düşüncede yavaşlama, konsantrasyon bozukluğu en sık olarak görülen psikiyatrik belirtilerdir. Ağır klinik durumlarda düşünce bozuklukları, algı bozuklukları gibi psikotik belirtiler de gelişebilir.

Depresif duygudurum en sık olarak görülen psikiyatrik belirtidir. Buna sıklıkla anksiyete ve uyku bozuklukları eşlik ettiği bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda hipotiroidi de % 33 anksiyete (bunaltı) bozuklukları, % 43 depresyon görüldüğü bildirilmiştir.

Bu belirti ve bozuklukların bir kısmının tiroid hastalığının düzelmesinden sonra kalıntı miktarda belirtiler bıraktığı, çoğunun tiroid bozukluğunun düzelmesi ile de tamamen ortadan kalktığı bildirilmerktedir. Bezin çok çalıştığı ve tiroid hormonlarının çok salgılandığı hipertiroidi hastalığında pisikyatrik belirtilerde ortaya çıkar. Bu hastalık bilinen klasik psikosomatik hastalık grubunda yer almaktadır. Hipertiroidizm psikolojik ve biyokimyasal değişmelerle belirlenen bir tiroid hormon bozukluğudur. Stresin hipertiroidizm için tetikleyici olması tartışmasız kabul görmektedir. Hipertiroidili hastalar hemen her zaman anksiyeteli, gergin, irrite ve aşırı duyarlıdırlar ve duygusal oynaklık gösterirler. Sıklıkla dalgalanan bir çökkün duygudurum sergilerler. Ancak durgunluk hali, hareketlerde yavaşlama gözlenmez. Bazı hafıza bozuklukları gibi kognitif bozukluklar saptanabilir. Bazı hastalarda ağır psikiyatrik tablolar ortaya çıkabilir.

Ör:şizofreni, iki uçlu mizaç bozukluğu, paranoid tablolar ve melankolik depresyon gibi

Tedavide antitiroid ilaçların yanı sıra antidepresanlar, anksiyolitik ilaçlar kullanılır. Destekleyici ve hastalık bilincini oluşturmaya yönelik psikoteröpatik girişimler yapılabilir.

 

Soru Sormak İstiyorum

Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

//]]>