parallax background

Yaygın Anksiyete (Kaygı ) Bozukluğu

PANİK Bozukluk ve Panik Atak
13 Aralık 2017
Obsesif – Kompulsif Bozukluklar
12 Aralık 2017

Yaygın Anksiyete (Kaygı ) Bozukluğu

Yaygın, hoş olmayan, belirsiz bir tehlike hissiyle kendini gösteren, çoğunlukla ürperme ve kalp atışlarının hızlanması gibi belirtilerle bir arada görülen anksiyete (bunaltı-kaygı), herkesin zaman zaman hissettiği bir duygudur. Aynı zamanda anksiyete, kişiye tehlikeyi haber veren ve bu tehlikeyle başa çıkması için önlem almaya iten bir sinyaldir.

Korku ile anksiyeteyi, birbirinden ayırmak gereklidir. Korku kesin, bilinene ve dıştan gelen bir tepki karşısında hissedilen tepki; anksiyete ise bilinmeyen, karmaşık ve içten gelen bir tehdide verilen tepkidir. Bu fark şöyle bir örnekle de anlaşılabilir; hızla yaklaşan bir arabadan duyulan korku, ancak yabancılarla dolu kalabalık bir salonda duyulan ise anksiyetedir.

Anksiyete durumunda kişide bazı değişikler ortaya çıkabilir. Bunlara sıkıntının beden belirtileri de denebilir. Bunlar; çarpıntı, sersemlik, huzursuzluk (yerinde duramama), titreme, terleme, reflekslerde canlılık, hipertansiyon, pupillerde genişleme, baygınlık hali, el ve ayakta uyuşma, mide ve barsaklarda gaz-irritasyon ağrı, sık idrar yapma olabilir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda hemen hemen her gün ortaya çıkan (en az 6 ay ya da uzun süreler hissedilen) günlük olaylarla ilişkili aşırı kaygı ve üzüntü ile karakterize bir tablodur. Hastalar huzursuz, gergin ve ürkektir. Sıklıkla çabuk yorulma, yoğunlaşma güçlüğü, çabuk sinirlenme, kas gerinliği, uykusuzluk, baş ağrısı ve ellerde titreme görülebilir.

Bazen bu durum hastalar tarafından ‘içim titriyor’ şeklinde ifade edilir. İrkilme ve her şeyden çabuk etkilenme hali olabilir. Hastalar bulundukları ortamı sürekli olası tehlikeler açısından gözden geçirir, çok önemli olmayan konularda bile endişelendikleri ya da olayların olası olumsuz sonuçları konusunda düşünmeden yapamadıkları görülür. Bu durum uzun sürerse kişinin mesleki ve kişilerarası ilişkilerinde sorunlar yaşanmaya başlar.

Psikiyatri kliniğinde görülen hastaların en az yüzde 50'sinin, birinci basamakta görülen tüm hastaların en az yüzde 25'inin anksiyete bozukluğuna sahip olduğu söylenebilir.

Bu hastalar çoğunlukla önce dahiliye uzmanlarına beden belirtilerini fiziki hastalık zannederek başvururlar. Yapılan tıbbı tetkik ve fizik muayenelerden sonra çoğunlukla fiziki bir hastalık saptanmaz. Genelde hastalar psikiyatri uzmanına sevk edilirlerse ya tanıyı kabul eder tedaviye başlarlar, ya da bunu kabullenemez doktor doktor dolaşmaya devam ederler.

Psikiyatrik tedaviyle yüz güldürücü sonuçlar alınır.

 

Soru Sormak İstiyorum

Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

//]]>